“مسابقه کارگاهی سنگلج؛ تهران” با موضوع «خانه در بافت؛ واحد همسایگی و مصرف آب»

12 شهریور 1397, 11:25

دبیرخانه آب های تهران با حمایت شهرداری منطقه ۱۲ برگزار می نماید:
کارگاه سوم "مسابقه کارگاهی سنگلج؛ تهران: کاریز، کهن شهر، خانه من”

ادامه مطلب

دومین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

12 شهریور 1397, 11:24

برگزارکننده: دبیرخانه کنفرانس با حمایت انجمن مدیریت پروژه ایران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، دانشگاه تربیت مدرس

ادامه مطلب

گفتمان شهری؛ «رابطه توسعه شهری و سیاست‌ورزی» – اصفهان

12 شهریور 1397, 11:24

فصلنامه فرهنگی و هنری تزرو با همکاری موسسه فرهنگی و هنری مان معماران (اصفهان)، گروه الکا و رخداد تازه مستند برگزار می نماید.

ادامه مطلب