موضوع خبر

گفتمان شهری؛ «رابطه توسعه شهری و سیاست‌ورزی» – اصفهان

آتیه طراحان12 شهریور 1397, 11:24

سخنران:
– مجید ابراهیم‌پور: دانش آموخته مدرسه شهرسازی پاریس در مطالعات شهری و پژوهشگر حوزه فضا و سیاست
– سهند منشی: معمار و سردبیر فصلنامه سراسری فرهنگی و هنری تزرو
موضوعات سخن:
مجید ابراهیم‌پور | رابطه توسعه شهری و سیاست‌ورزی
سهند منشی | مقدمه‌ای در خصوص ضرورت بازخوانی مفاهیم شهر و معماری
مدیر جلسه:
افروز هوشنگ
با توجه به اهمیت فضا برای سیاست‌ورزی به معنایِ کنش برای دستیابی به آزادی و برابری، نقشِ معماران و برنامه‌ریزان شهری در دنیای کنونی دوچندان می‌شود. آن‌ها به عنوان بازیگران تولیدِ فضا در شهر، دیگر همانند گذشته نمی‌توانند به عنوان یک متخصص، تنها به جزئیات ساختمان، حجم و گفتمان‌هایی نظیر معماری هوشمند توجه کنند، بلکه آن‌ها نیز همانند بقیه بازیگران تولید فضا باید برای تغییر اجتماعی کنش‌گری کنند.
بر این اساس دو پرسش اصلی مطرح می‌شود: چه نیروهایی توسعه شهری امروز ما را رقم می‌زنند؟ آیا می‌توان به تعریفی از توسعه شهری فکر کرد که در آن به جای پایداریِ نظم موجود، تغییر آن دنبال شود؟ نقش برنامه‌ریز (معماران، برنامه ریزان شهری و…) در دستیابی به این توسعه شهری چیست؟
نشست دوم «گفتمان شهری» با موضوع "رابطه توسعه شهری و سیاست ورزی” در پیِ پاسخ‌گویی به این سوالات است و به بازتعریف نقشِ فعالان حوزه شهری (معماران و برنامه ریزان شهری و… ) از متخصص صرف به سیاست ورز می پردازد.
* حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.
زمان: چهارشنبه، ۳ بهمن ماه ۹۷، ساعت ۱۷
مکان: اصفهان، خیابان مطهری، چهارراه پل شیری، خیابان صائب شمالی، انتهای بن بست عندلیب
دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com