مشتریان

پروژه شرکت صنعتی هیمالیا

شرکت صنعتی هیمالیا

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا :
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

شرکت صنعتی هیمالیا

اجرای سقف کاذب شرکت هیمالیا شرکت لوازم خانگی هیمالیا واقع درولنجک جهت طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مجموعه دفاتر شرکتی چندی پیش اجرا سقفها و دیوار های کاذب خود را توسط تیم طراحی و نظارتی مهندسی شفیعی به آتیه طراحان سپرد.