پروژه ها

پروژه طراحی و اجرای سقف کاذب ویلاهای عسگری

طراحی و اجرای سقف کاذب ویلاهای عسگری

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا :
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

طراحی و اجرای سقف کاذب ویلاهای عسگری

2ویلای هم شکل در یک مجموعه باغ واقع در هشتگرد طرح جالبی است از دو نوع سقف کاذب طراحی شده جهت اجرا با محصولات کناف.
این محصولات به راحتی می تواند طرح های پیچیده و قوس ها را به کمک سازه های انعطاف پذیر اجرا کند.
در این طراحی ها علاوه به سقف کاذب سایر قسمت ها و همچنین نورپردازی به صورت پیشنهادی به کارفرما ارائه شد.