مشتریان

پروژه دکوراسیون اداری شرکت برق

دکوراسیون اداری شرکت برق

مشخصات پروژه

  • کارفرما : نام کارفرما مورد نظر
  • محل اجرا : تهران
  • مساحت کارشده : 5000000 متر مربع
  • زمان اجرا : 1397
  • مجری طرح : آتلیه طراحان

دکوراسیون اداری شرکت برق

شرکت نیروی برق واقع در خیابان یاسمی ولیعصر ،در پی بازسازی ساختمان اداری این مجموعه بخشی از فضای اتاق جلسات بین المللی و پرسنلی را به آتیه طراحان سپرد .نکته قابل توجه در این پروژه ارائه طرح متفاوت از حال و هوای اداری مرسوم است .  درخواست کارفرما ایجاد فضای با نشاط تر و روشن تر و کاملا مدرن ،مناسب با کاربری بود که به درستی احقاق یافت . بخشی از تصاویر طراحی شده را مشاهده نمائید