پروژه ها

پروژه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی رستوران سنتی مولانا

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی رستوران سنتی مولانا

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : تهران -خیابان مطهری
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی رستوران سنتی مولانا

رستوران سنتی مولانا واقع در خیابان مطهری در دو طبقه پس از طراحی به مرحله اجرا رسید و هم اکنون در حال بهره برداری است .
طراحی فضای سنتی با متریال های نوین و آمیختگی آن با مبلمان ها واشیاء جدید کارمشکلی درطراحی است اما به جراًت می توان گفت رستوران مولانا از بهترین نمونه های اجرای سقف های کاذب و طراحی ورنگبندی را دردکوراسیون یک رستوران سنتی دارا می باشد.