پروژه ها

پروژه طراحی دکوراسیون داخلی کافی شاپ برج تهران

طراحی دکوراسیون داخلی کافی شاپ برج تهران

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا :
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

طراحی دکوراسیون داخلی کافی شاپ برج تهران

در زیر بلندترین برج مسکونی تهران واقع بزرگراه کردستان خیابان ایرانشناسی طراحی یک کافی شاپ با دکور ویژه سفارش داده شد. طبق درخواست کارفرما استفاده ازالگوهای جدید درطراحی وایجاد یک فضای گرم ودلنشین هدف اصلی طراحی قرار گرفت.
ایجاد فضای یک قلیان کده مدرن در عین ذات سنتی آن شاید نقطه عطف در طراحی این پروژه بود. استفاده از مبلمان هایی که به طور معمول در همچنین فضاهای به سختی می توان دید باعث هرچه خاص تر شدن فضا شد.