آتیه طراحان اجرای سقف کاذب کناف واحد تجاری علیزاده
محل اجرا :صادقیه
آتیه طراحان اجرای سقف کاذب کناف واحد اداری برج فرخ (دکتر خزری)
محل اجرا :زعفرانیه
آتیه طراحان طراحی و اجرای دکوراسیون سوئیت مسکونی فیضی
محل اجرا :سعدی
آتیه طراحان اجرای سقف کاذب کناف واحد مسکونی محمودی
محل اجرا :ازگل
آتیه طراحان طراحی دکوراسیون داخلی منزل مسکونی کرمانی
محل اجرا :یوسف آباد
آتیه طراحان اجرای سقف کاذب کناف دفتر اداری مهندس عزیزی
محل اجرا :اسلامشهر
آتیه طراحان اجرای سقف کاذب کناف ویلا شکیبا
محل اجرا :رامسر
آتیه طراحان طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دفتر تبلیغاتی سونیز
محل اجرا :اسلامشهر
آتیه طراحان اجرای سقف کاذب کناف نمایشگاه مبلمان
محل اجرا :چهار دانگه
آتیه طراحان اجرای سقف کاذب کناف واحد اداری برج خشایار
محل اجرا :ونک